TÜRKİYE’DE NAKLİYECİLER DERNEĞİ HAKKINDA BİLGİ

TÜRKİYE’DE NAKLİYECİLER DERNEĞİ HAKKINDA BİLGİ

TND (Türkiye Nakliyeciler Derneği) 1974 yılında sektörün ileri gelenleri tarafından nakliye sorunlarını çözmek, nakliye araçlarında çalışan personellerin mesleki eğitim, sosyal ve kültürel yönden farkındalığını sağlamak amacıyla bir araya gelerek kurulmuş kurumsal bir dernektir. Bu sayede sektör büyük bir değişime uğramış belli bir vizyon ve misyona sahip olmuştur. Bununla birlikte birçok insana nakliye üzerine istihdam sağlanmış olup nakliye işi yaygınlaştırılırmıştır. Derneğe üye olabilmek için şartlar belirlenip belirlenen şartlara uygun olan kişi veya şirketlerin derneğe kayıtları yapılmaktadır.

Derneğe üye olabilmek için vergi mükellefi olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra (vergi levhası, imza sirküsü, ticari sicil gazetesi) gibi evraklar istenmektedir. Yönetim kurulu tarafından kontrol edildikten sonra şartlara uyan kişiler derneğe kabul edilir. İlk üyelik durumunda 250 TL aidat ödemesi yapılır daha sonra aylık 100 TL ödeme yapılmaktadır.

Dernek taşımacılık üzerine faaliyet gösteren ticari firmaların aralarında çıkabilecek tartışma ve sorunlarda arabuluculuk yapar. Yurtiçi ve yurtdışında taşımacılık faaliyeti yapan araç personellerine oluşabilecek kazaları azaltmak ve yolculuk halinde oluşabilecek sorunları önlemek için sosyal sorumluluk projeleri başlatır.

Derneğin kurallarının dışına çıkan, olumsuz davranışlarda bulunan, verilen görevleri yerine getirmeyen, kişiler dernekten çıkartılır.

Dernek Genel kurul, Yönetim kurulu, Denetim kurulu olmak üzere 3 kurul dan oluşmaktadır.

Genel Kurulun Görevleri Ve Yetkileri dernek düzenlemelerini değiştirmek, gelen önerileri inceleyip karara bağlamak, derneğin diğer çalışanlarının denetlenmesi gerektiği zaman görevden alınma işlerinin yapılması gibi işleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri yönetim kurulu genel kurul tarafından 5 asıl ve 5 yedek kişi olarak seçilmektedir. Yönetim kurulu derneği temsil etmek, derneğin gelir ve giderlerini hesaplamakla sorumludur. Dernek hakkında olacak değişiklikleri genel kurula sunar.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri üyelerin isteği üzerine herhangi bir belge veya kayıtların istenmesi durumunda denetim kurulu yerine getirmekle sorumludur.